PRATIQUES

Disseny gràfic i maquetació de publicació trimestral pel “Sindicat de medicina general de Paris” per l’editorial francesa
Indigène Éditions.

Veure + Imatges Pratiques
Veure + Projectes