AJUNTAMENT DE BARCELONA

Redisseny de la revista municipal “Barcelona Informació” i maquetació
de diversos números.

Veure + Imatges Ajuntament
Veure + Projectes